Prawa autorskie
Mapy i odnośniki na stronie zostały udostępnione za pisemną zgodą:
  • IMGW-PIB odnośnik do map radarowych za zgodą www.imgw.pl                                                              Regulamin strony:


1. Warunki ogólne


  • Korzystanie ze strony internetowej  Photo Storm Chasers  jest  równoznaczne  z akceptacją  niniejszych

     warunków użytkowania strony.


2. Warunki użytkowania strony


  • Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania czy też w jakikolwiek inny

     sposób wykorzystywania całości  lub  części  danych  zawartych  na  stronie i nternetowej  Photo Storm 

     Chasers w celach komercyjnych,oraz poprzez włączanie ich do innych serwisów www. 


  • Strona  internetowa  Photo  Storm  Chasers  jest  stroną  całkowicie  darmową,  tak  więc  Administrator  

     strony nie odnosi żadnych korzyści pieniężnych (majątkowych).


3. Zakres odpowiedzialności Photo Storm Chasers


  • Photo Storm Chasers nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wynikające  z  korzystania  ze  strony 

     internetowej, w szczególności za szkody będące następstwem: 


    -  wykorzystania informacji dostępnych na stronie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem 

       tych danych;


    -  braku możliwości korzystania ze strony, utraty danych lub korzyści  płynących z informacji dostępnych 

       na stronie;   

 

4. Linki:

         

  • Strona Photo Storm Chasers zawiera linki do stron internetowych (stron trzecich). Nie należy ich traktować

     jako  poparcia  udzielonego  przez  partnerów  strony  Photo  Storm  Chasers  dla  zawartości  tych  stron                  internetowych.


  • Partnerzy  strony  Photo  Storm  Chasers  nie  ponoszą  odpowiedzialności   za  treść podłączonych  stron internetowych i nie są odpowiedzialni za ich zawartość  lub  dokładność  materiałów  tam zamieszczonych.

5. Prawa Autorskie strony Photo Storm Chasers


    Copyright © 2020 by Konrad Cięciara    

Kreator stron www - przetestuj!